CELE

Cele projektu Social SME Academy to:

Motywowanie potencjalnych młodych przedsiębiorców do realizacji swoich założeń i pomysłów na biznes i zakładania działalności z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Wspieranie rozwoju zawodowego młodych przedsiębiorców poprzez szereg międzynarodowych szkoleń oraz dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji online (wideo) w celu poprawy umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, prowadzenia biznesu i umiejętności miękkich.

Stworzenie podręcznika zawierającego przewodnik krok po kroku, jak założyć przedsiębiorstwo o charakterze społecznym.

Zapewnienie wsparcie dla grupy 50 przedsiębiorstw społecznych rozpoczynających swoją działalność i/lub na wczesnym etapie rozwoju poprzez wdrożenie innowacyjnego programu mentoringu, szkoleń biznesowych oraz udostępnienie zbioru cennych porad.

GRUPA DOCELOWA

Target

Grupą docelową są młodzi bezrobotni i przedsiębiorcy na wczesnym etapie rozwoju swojej firmy z Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Portugali i Hiszpanii w wieku 17-30, którym brakuje niezbędnych umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, które pomogłyby im rozpocząć działalność społeczną.

  • Target 1 PL

    Target 1 PL

    młodzi bezrobotni i początkujący przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, w oparciu o realistyczny biznesplan lub pomysł, ale którym brakuje doświadczenia i wiedzy

  • Target 2 PL

    Target 2 PL

    młodzi przedsiębiorcy na wczesnym etapie, którzy już rozpoczęli własną działalność społeczną