The Social SME Academy is a European project

Social SME Academy to projekt europejski, który ma za zadanie wspomóc młodych i ambitnych przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej, którym brakuje pewności siebie, środków finansowych lub know-how do rozpoczęcia działalności gospodarczej, szczególnie w dziedzinie ekonomii społecznej.

Projekt ma zapewnić początkującym przedsiębiorcom dostęp do program wsparcia młodego biznesu opartego na idei Startup Accelerator & Business Incubator Coaching.

StartUp Accelerator & Business Incubator Coaching Programme
Social entrepreneurship

Celem projektu jest wprowadzenie koncepcji przedsiębiorczości społecznej, zwiększenie zainteresowania młodych ludzi tą dziedziną i przyczynienie się do tworzenia nowych, udanych przedsiębiorstw społecznych, które mogą ożywić społeczności oraz wzmocnić gospodarkę lokalną i krajową.

Czy chciałbyś przetestować swoje predyspozycje z przedsiębiorczości społecznej?