HANDBOOK FOR BUSINESS INCUBATORS

Podręcznik Social SME Academy ma na celu analizę aktualnych trendów koncepcji przedsiębiorczości społecznej, jej rozpowszechniania w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem krajów partnerskich) oraz na tej podstawie: opracowania Podręcznika Przedsiębiorczości Społecznej. Podręcznik będzie opierał się na analizie wyzwań społecznych, przed jakimi stają młodzi prezdsiębiorcy w poszczególnych krajach partnerskich, próbując tym samym rozwiązać problemy specyficzne dla danego kraju.

Czy chciałbyś przetestować swoje predyspozycje z przedsiębiorczości społecznej?