Test internetowy

 jest skierowany do młodych początkujących przedsiębiorców i ma na celu ocenę:

Wiedzy, w tym umiejętności rozpoznawania możliwości osobistych, zawodowych i / lub biznesowych.

Umiejętności, w proaktywnym zarządzaniu projektami (planowanie, organizacja, prowadzenie i delegowanie, analiza, komunikacja, ocena i rejestracja), reprezentacja i negocjacje oraz praca jako osoba fizyczna i zespołowa.

Postawa, charakteryzująca się inicjatywą, niezależnością i innowacyjnością w życiu osobistym i społecznym, tak samo jak w pracy, oraz motywacja i determinacja do osiągnięcia celów.

Czy chciałbyś przetestować swoje predyspozycje z przedsiębiorczości społecznej?