THE YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MANUAL

Celem podręcznika “Młode Przedsiębiorstwa Społeczne” jest wprowadzenie pojęcia przedsiębiorczości społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży. Wskaże on kroki, które młodzi ludzie muszą podjąć, aby stać się przedsiębiorcami społecznymi, zawierając wskazówki i przydatne sugestie. Ponadto określi cechy udanych pomysłów na biznes społeczny, wyłoni zestaw Dobrych Praktyk, zachęcając w ten sposób młodych, ambitnych ludzi do załóżenia własnego przedsiębiorstwa, zwłaszcza o charakterze społecznym. Wkrótce podręcznik będzie dostępny na stronie internetowej z możliwością pobrania plików.

Czy chciałbyś przetestować swoje predyspozycje z przedsiębiorczości społecznej?